Søg:

Her er du: Dit LandboUngdom - Organisationen

 

Sådan er LandboUngdom organiseret

LOKALFORENINGER

Lokalforeningerne laver arrangementer med alt fra besøg i spændende virksomheder, traktortræk og dyrskuer, rappelling, paintball, madlavning, ølsmagning, vandski og meget mere.

REGIONSRÅDSFORMÆND

Regionen samler lokalforeningerne til større arrangementer som Traktortræk, pløjestævner, dyrskuer og forskellige ERFA kurser. Hver region har sin egen formand som mødes i regionsrådet.

UNGDOMSKONSULENTER

Ungdomskonsulenterne er ansat af LandboUngdom til at udvikle foreningen, samt sørge for det administrative og rådgive landmandseleverne omkring konfliktløsning etc. på deres praktikpladser.

LEDELSEN

Ledelsen vælges på Årsmødet og repræsenterer unge landbo’eres holdninger i forskellige udvalg indenfor landbrugspolitik, uddannelse, natur, fritid og andet som unge i landdistrikterne kan drage nytte af. Desuden står de for løbende beslutninger vedr. økonomi, budget, kommunikation etc. fra landsplan til medlemmerne.

MÅL OG STRUKTUR

Her finder du organisationsdiagram og LandboUngdoms vedtægter.

FÆLLESKONTORET

Landscentret har nogle ansatte til at sørge for LandboUngdoms kommunikation (medlemsblade, hjemmeside og Info-nyt), større projekter (DM, VM, udveksling), kurser og udvikling til medlemmerne, økonomi og landdistriktsansøgninger. De er altid klar til at hjælpe, uanset om du er konsulent, medlem eller ikke-medlem.

UDVALG

Her kan du læse mere om LandboUngdoms udvalg