Her er du: Dit LandboUngdom - Organisationen

 

Sådan er LandboUngdom organiseret

Folkevalgte 

A - Årsmødet, der bestemmer hvad ledelsen skal arbejde med det kommende år.

B - Landsledelsen

C - Regionsråd

D - Lokalforeningsbestyrelse

Fælleskontoret med ansatte

1 - Afdelingsleder

2 - Konsulenter og assistenter

FOLKEVALGTE

LEDELSEN

Ledelsen vælges på Årsmødet og repræsenterer unge landbo’eres holdninger i forskellige udvalg indenfor landbrugspolitik, uddannelse, natur, fritid og andet som unge i landdistrikterne kan drage nytte af. Desuden står de for løbende beslutninger vedr. økonomi, budget, kommunikation etc. Her kan du også læse ledelsens nuværende arbejdsplan.

REGIONSRÅDSFORMÆND

Regionen samler lokalforeningerne til større arrangementer som Traktortræk, pløjestævner, dyrskuer og forskellige ERFA kurser. Hver region har sin egen formand som mødes i regionsrådet.

LOKALFORENINGER

Lokalforeningerne laver arrangementer med alt fra besøg i spændende virksomheder, traktortræk og dyrskuer, rappelling, paintball, madlavning, ølsmagning, vandski og meget mere.

UDVALG

Her kan du læse mere om LandboUngdoms udvalg

MÅL OG STRUKTUR

Her finder du organisationsdiagram og LandboUngdoms vedtægter.

ANSATTE

FÆLLESKONTORET

Fælleskontorets konsulenter er ansatte til at sørge for blandt andet LandboUngdoms kommunikation (medlemsblade, hjemmeside og Info-nyt), større projekter (DM, VM, udveksling), kurser og udvikling til medlemmerne, økonomi og fundraising.