Her er du: Dit LandboUngdom - Organisationen - Ledelsen

 

Ledelsen

Fra Venstre og øverst og ned: Anders Bach, Christian Mørk, Esben Tanghus, Mathias Hansen, Peter J. Kock, Simon Jensen og Thorbjørn Kofoed

Konstitueringsoversigt

Ledelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter årsmødet.

 

Her kan du hente en fuldstændig liste over hvordan LU ledelsen har konstitueret sig.

Her kan du læse, hvordan ledelsen har fordelt ansvarsområderne mellem sig.

Konstitueringsliste 2016

Mødekalender 2016-2017

 

Landsledelsen 2016-17

Formand
Peter Jørgen Kock, formand@landboungdom.dk 
Tlf. 30133223

Simon Jensen, jensen87@hotmail.com. 
Tlf. 6174 5281

Mathias Hansen, mathias@dalsbakkegaard.dk 
Tlf. 2876 9117


Esben Tanghus, esben.tanghus@hotmail.com
Tlf. 2369 3957

Thorbjørn Koefoed, langemyre@gmail.com
Tlf. 2465 6343

Anders Bach, anderstornslevbach@hotmail.com
Tlf. 2752 4406

Christian Juul Mørk, christianjmark@hotmail.com
Tlf. 6174 4276