Søg:

Her er du: KLUB1 - KLUB1 lederkursus

 

KLUB1 lederkursus

Formål og indhold

KLUB 1 arbejdet er forankret i det lokale LandboUngdom arbejde. Derfor vil kurserne tage udgangspunkt i de lokale forhold, såsom ressourcer hos klublederne, hidtidigt KLUB 1 arbejde, uddannelsessteder etc.

Med udgangspunkt i de lokale forhold har de lokale 4 timers KLUB 1 lederkurser til formål:

  • at give deltagerne introduktion til KLUB 1 konceptet
  • at give inspiration til KLUB 1 aktiviteter
  • drøfte hvordan vi sikre erfaringsudveksling og videndeling
  • definere målgruppe for de lokale KLUB 1’ere
  • hvilke uddannelsessteder skal vi bruge energi på?
  • sikre fælles genkendelighed i KLUB 1 arbejdet lokalt, regionalt og på landsplan
  • hvad kan forventes af en KLUB 1 og KLUB 1 leder
  • hvordan sikre vi deltagernes fortsatte interesse for LandboUngdom

Målgruppe

Nuværende og kommende KLUB 1 ledere i lokale klubber samt evt. KLUB 1 udvalg

Tid & sted

Kursets varighed er 4 timer og kan afholdes på hverdagsaftener eller i weekends, eksempelvis fra kl. 18-22. De nærmere detaljer aftales lokalt.

Undervisere

Foreningskonsulent Hans Chr. Trangbæk og medlem af KLUB 1 udvalget på landsplan.