Her er du: Kurser - Regionale udviklingskonferencer

 

Regionale udviklingskonferencer

Det er muligt at skræddersy en udviklingskonference efter regionens behov.
 
To former for udviklingskonferencer

Vælg mellem en mindre eller en større konferencer.

Type A.

En konference, der fx holdes en aften eller over en dag. En konference, hvor regionen selv finder oplægsholder, indleder, inspirator, kursusleder og lignende. Tilskud fra landsorganisationen LandboUngdom: 5.000 kroner per konference

Type B.

Et længere forløb, fx over en weekend, flere aftener over en længere periode e.l.
En konference, hvor regionen selv finder oplægsholder, indleder, inspirator, kursusleder og lignende. Tilskud fra landsorganisationen LandboUngdom: 10.000 kroner per konference

Sådan får man tilskud

En Udviklingskonference skal varsles til Landsorganisationen senest to måneder før den holdes. Efter konferencen skal regionen sende en ansøgning med program, kvitteret deltagerliste og handlingsplan. Derudover vedlægges kopi af de regninger, regionen ønsker refunderet. En region kan maksimalt få tilskud hvert andet år.

Hvem gør hvad

Regionen finder sted, inviterer deltagerne, finder indleder, underviser eller kursusleder efter behov, samt udarbejder program, sender bekræftelse til deltagerne og gennemfører konferencen. Landsorganisationerne 4H og LandboUngdom yder tilskud til de faktiske udgifter til honorarer og rejsegodtgørelse til indledere, mødelokaler og forplejning til deltagere samt eventuelle materialeudgifter, og ved type B også tilskud til indkvartering.

Hent hjælp

Regionen kan kontakte Thomas Kirkeskov, Landbrug & Fødevarer på TKI@lf.dk og få hjælp til gennemførelse, indledere og undervisere. Det koster 6.000 kroner for en dag.

Spørgsmål

Har du spørgsmål om Udviklingskonferencer, så kontakt Stefan Nüchel på LandboUngdoms sekretariat på tlf. 8740 5523 eller mail til STN@vfl.dk