Her er du: Pløjning - Pløjestruktur

 

Pløjestruktur

Landspløjeudvalget har besluttet at gennemføre følgende tiltag i strukturen indenfor pløjesporten:

 • Pløjerne kvalificerer sig til Danmarksmesterskabet ved Regionsstævner for at sikre den lokale forankring
 • Regionsmestrene går videre til Danmarksmesterskabet
 • Fordelingsnøgle tilgodeser regioner med mange pløjere
 • Pløjesupportudvalg på regionsplan hjælper ved pløjestævnerne
 • Danmarksmesterskabet forløber over to dage med finale lørdag
 • Resultaterne offentliggøres om eftermiddagen i Plovkroen

 

Regionsstævner (tidligere landsdelsmesterskaber)

Landspløjeudvalget har besluttet at erstatte landsdelsstævnerne af regionsstævner for at sikre flere deltagere. For en førstegangs deltager vil det virke nemmere at deltage i et mere lokalt regionsstævne frem for et fjernt landsdelsstævne. Fordelene ved regionsmesterskaberne er også, at de altid vil være i ”traktor” køre afstand for alle. Hvis det viser sig, at der kun er en eller to deltagere i en region, kan man spørge naboregionen, om pløjerne må deltage der, men kvalificeringen til DM holdes fortsat på regionsplan efter bopæls adresse.

Det er bestemt ikke landspløjeudvalgets mening at nedlægge lokale stævner, men tvært imod at holde dem kørende så godt som muligt. Det er op til de enkelte regioner at afgøre, hvor mange pløjere der må gå videre fra lokale stævner til regionsstævner.

Regionsstævnerne skal være afholdt senest senest 3 uger før Danmarksmesterskabet.

Regionsmestre går videre til DM

Vinderne af de 13 regionsstævner, henholdsvis standard- og vendepløjer går videre til DM uden hensyntagen til, om deltagerne er junior- og seniorpløjer. Årsagen til, at der ikke bare er 4 pladser (vinder af Junior/senior standard og Junior/Senior vendepløjer) er, at det vil give for mange deltagere til DM. 

Fordelingsnøgle tilgodeser regioner med mange deltagere

Vindere fra regionerne vil give 26 deltagere ved DM. Desuden inviteres de 2 foregående Danmarksmestre til at deltage, og der er 14 ekstra pladser, der vil blive fordelt efter en fordelingsnøgle.

Hvis der er en region, som ingen stævne afholder, og dermed ingen pløjere sender til DM, vil de ”ledige pladser” indgå i puljen af ekstra pladser.

Efter hvert regionsstævne skal LandboUngdoms sekretariat have informationer om det totale antal aktive deltagere i regionen samt resultaterne fra stævnet. Derefter vil ekstrapladserne blive fordelt efter antal deltagere i regionen. Ekstrapladserne skal tilfalde den modsatte klasse (junior/senior) end den, som vinderen repræsenterer, og den første plads skal gå til den kategori (standard/vende), hvor der har været flest deltagere i regionen. Dermed vil ekstra pladserne fortrinsvis tilfalde juniorerne (forudsat, at vinderen er en senior).

Pløjere kan ikke deltage i DM uden at have deltaget i et forudgående regionsstævne. 

Pløjesupportere hjælper pløjeudvalgene på regionsplan

For at gøre arbejdet med pløjestævner mere praktisk, er det besluttet, at der i alle regioner skal nedsættes en ”Pløjesupportudvalg”. ”Pløjesupporterne” er 3-6 personer, der tager sig af alt det praktiske i forbindelse med stævner og instruktions arrangementer, hvorimod LandboUngdoms regionale pløjeudvalg fortsat skal tage sig af det mere overordnede så som: Annoncer, PR, tidspunkt, entre, salg af Øl/vand/pølser mm.

Det nye pløjesupportudvalg skal/kan typisk bestå af tidligere pløjere, altså folk der ”brænder” for pløjesporten, og det kunne også være ældre personer, der ikke er så erhvervsaktive mere og har bedre tid til det praktiske, eller folk med forbindelse til veteranpløjesporten, så man bedre kan arrangere fælles pløjestævner. For at finde de rigtige personer kan LandboUngdoms sekretariatet i Skejby være behjælpelige med navne på deltagere/dommere fra tidligere stævner. 

”Pløje supporterne” skal have til opgave at stå for alt det praktiske så som:

 • Kontakten med pløjevært
 • Opmåling/afsætning af stykkerne, Pløjning af markeringsfurer
 • Finde dommer og være dommerleder
 • Motiverer unge mennesker til at deltage og stå for pløjeinstruktions arrangementer
 • Have kontakt til landbrugsskoler og andre lignende uddannelses steder
 • Vælge formand der skal være repræsentant i Landspløjeudvalget
 • Kan hjælpe lokalforeninger med afvikling af stævner, hvis det ønskes

 

DM over 2 dage med finale om lørdagen

Danmarksmesterskabet strækker sig over to dage. Der skal pløjes stubjord fredag eftermiddag, og grønjord lørdag som en finale. Dermed bliver der mulighed for at offentliggøre delresultater til pressen allerede fredag sidst på eftermiddagen og de to, der fører vil blive udstyret med gule førertrøjer om lørdagen. For at begrænse arealkravet til stævnet (deltagerantal øget fra 32 til 42) og for at gøre det mere overskueligt for tilskuerne om lørdagen, bliver det kun de 4 bedste pløjere i hver klasse og kategori der går videre til finalen om lørdagen, derefter går de fire med højest point videre for hver kategori, hhv. vendeplov og standardplov, på tværs af junior og senior klasserne.   Da alle pløjere efter nuværende system allerede møder op fredag formiddag for at prøvepløje om eftermiddagen, vil det være begrænsede meromkostninger, der vil være forbundet med stævnet.

Resultater ved DM offentliggøres om eftermiddagen i plovkroen

Med kun en konkurrence om lørdagen bliver der bedre tid til at få afviklet stævnet. Dermed bliver der bedre mulighed for officielle åbningstaler mm. lørdag morgen, og 1-2 timer efter konkurrencens afslutning vil resultaterne blive offentliggjort i plovkroen. Herved forsøger vi at gøre pløjningen mere publikums/presse venlig.

Pløjefesten om aftenen vil fortsat blive afholdt som før, hvor vinderne vil blive hyldet endnu en gang.

Yderligere oplysninger:

Landspløjeudvalget